Шинэ мэдээ
Newsletters / Сонин

March 2015
Гуравдугаар сар, 2015

English

Монгол улсын

March 2014
Гуравдугаар сар, 2014

English

Монгол улсын

العربيّة

March 2013
Гуравдугаар сар, 2013

English

Монгол улсын

العربيّة

Calendar /

Календар

Календар 2014 монголоор

Facebook / Фэйсбүүк

  • Last year at the international conference in Holland.
    Martinusschool Bussloo

  • Falconry as a link between young people and the understanding of nature!

  • We have successful organized annual school visit and Artificial nest field trip-2017. Totally over the 600 students of 20 soums in 5 provinces participated for this trip. This year we visited to school with Goshawk and gave information about falcon conservation, falconry heritage, history, falconry equipment and how to learn birds of prey. Also we visited to artificial nests with such raptors are Saker falcon, Common Kestrel, Upland Buzzard, Common raven. Students were so happy to see raptors, chicks and handling Goshawk. Thank you so much for all students and teachers and supported organizations are International Association for Falconry and Mongolian Falconry Association!

    Хиймэл үүрэнд зочилох аялал -2017 амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ жил бид нар Үлэг харцага шувуутайгаа сургуулиудаар зочилж махчин шувуудын хамгаалал, идэш тэжээлийн сүлжээ, шувуудын үхэл хорогдол, мөн шувуулахуйн өв соёл, түүх, хэрэглэгдэхүүн, хэрхэн шувуутайгаа харицаж сургадаг гэх мэт мэдээллүүдийг танхимд өгөхөөс гадна сурагчдыг хиймэл үүрэнд зочилуулан түгээмэл үүрлэдэг махчин шувууд болох Идлэг шонхор, Шилийн сар, Начин шонхор, Хон хэрээ зэрэг шувуудыг үзүүлж, нийт 5 аймгийн 20 сумын ЕБС-ийн 600 гаруй сурагчдад мэдээлэл өглөө. Бидний аялалд оролцсон бүх багш, сурагчид болон дэмжин тусалсан байгууллагууд болох Олон улсын шувуулахуйн холбоо, Монголын шувуулахуйн холбоонд талархалаа илэрхийлье!